083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 27/10/2017, 11:56 (GMT+7)

Bản chất lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

Ánh sáng mang trong mình đồng thời cả hai tính chất sóng và hạt, gọi đây là lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng.

Bản chất lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa: Colm Kelleher)

Chia sẻ bài viết qua email