083.888.0123 - 082.233.3555 090 293 9644
Thứ ba, 24/3/2020, 20:00 (GMT+7)

Ba giai đoạn học trực tuyến hiệu quả

Học sinh chuẩn bị kỹ bài trước khi học, tích cực tương tác với giáo viên hoặc bạn bè, làm bài tập đầy đủ để tự đánh giá năng lực bản thân.

Ba giai đoạn học trực tuyến hiệu quả
Chia sẻ bài viết qua email