083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 3/9/2018, 11:29 (GMT+7)

Ba đột biến cho thấy con người vẫn đang tiến hóa

Những đột biến giúp thở lâu dưới nước, tiêu hóa thức ăn, kháng bệnh chỉ ra con người vẫn không ngừng tiến hóa để thích nghi với điều kiện sống.

Ba đột biến cho thấy con người vẫn đang tiến hóa
 
 

Đồ họa: Science Insider

Chia sẻ bài viết qua email