083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 2/3/2017, 20:10 (GMT+7)

Áo giáp của Đoàn Thị Hương chịu được đạn bắn tỉa tầm gần

Đoàn Thị Hương được mặc áo giáp có thể chặn được ít nhất 3 phát đạn bắn tỉa cỡ 7,62x51 mm ở khoảng cách 15 m.

Áo giáp của Đoàn Thị Hương chịu được đạn bắn tỉa tầm gần

Việt Chung - Tử Quỳnh

Chia sẻ bài viết qua email