083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 12/10/2019, 09:20 (GMT+7)

9.000 công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

9.000 công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ; gần 10.700 công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, theo báo cáo của Bộ Nội vụ.

9.000 công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

Hoàng Thùy - Tạ Lư

Chia sẻ bài viết qua email