083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 20/8/2019, 22:00 (GMT+7)

8 tín hiệu vô tuyến ngoài hành tinh liên tục truyền đến Trái Đất

Hệ thống kính viễn vọng vô tuyến CHIME ở Canada liên tục thu được 8 cụm tín hiệu lạ ngoài hành tinh lặp đi lặp lại nhiều lần.

8 tín hiệu vô tuyến ngoài hành tinh liên tục truyền đến Trái Đất
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email