083.888.0123 - 082.233.3555 090 293 9644
Chủ nhật, 25/11/2018, 07:37 (GMT+7)

8 điểm trái ngược giữa đàn ông và phụ nữ khi đi du lịch

Đàn ông coi kỳ nghỉ đích thực là thoải mái dậy muộn, xem TV trong khi phụ nữ nghĩ thói quen này là vô bổ, phí phạm thời gian.

8 điểm trái ngược giữa đàn ông và phụ nữ khi đi du lịch

Việt hóa: Kiều Dương

TheoVisual Istan

Chia sẻ bài viết qua email