083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 28/6/2017, 08:22 (GMT+7)

6 thông tin trong ánh sáng truyền từ vũ trụ

Nhờ quan sát và phân tích ánh sáng, các nhà khoa học có thể tìm hiểu những thiên thể xa Trái Đất, thậm chí cách vũ trụ hoạt động.

6 thông tin trong ánh sáng truyền từ vũ trụ
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa: Emma Bryce)

Chia sẻ bài viết qua email