083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 20/11/2019, 15:57 (GMT+7)

6 hãng xe lớn nhất thế giới

Cuộc sáp nhập của FCA và PSA trong 2019 tạo ra liên minh ôtô lớn thứ tư thế giới cùng General Motors.

6 hãng xe lớn nhất thế giới

Việt Chung-Thành Nhạn

Chia sẻ bài viết qua email