083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 25/7/2019, 14:30 (GMT+7)

5 quốc gia mất nhiều rừng nguyên sinh nhất trên thế giới

Thế giới mất hàng triệu ha rừng nguyên sinh do hoạt động nông nghiệp, khai thác gỗ, khoáng sản và cháy rừng.

5 quốc gia mất nhiều rừng nguyên sinh nhất trên thế giới
 
 

Đồ họa: AFP

Chia sẻ bài viết qua email