083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 15/1/2020, 11:40 (GMT+7)

5 năm xây dựng cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn mở cửa cho phương tiện đi miễn phí trước khi vận hành chính thức vào sau Tết.

5 năm xây dựng cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Tạ Lư - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email