083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 6/9/2017, 21:00 (GMT+7)

5 cấp phân loại bão dựa theo sức gió

Bão được chia thành 5 cấp theo thang Saffir-Simpson, cấp cao nhất tương ứng với cơn bão mạnh nhất.

5 cấp phân loại bão dựa theo sức gió
 
 

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email