083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 25/11/2017, 19:05 (GMT+7)

4 thí nghiệm nổi tiếng về ảo ảnh thị giác

Một số ảo ảnh thị giác trở thành chứng minh cho chúng ta thấy mắt chúng ta rất dễ bị đánh lừa.

4 thí nghiệm nổi tiếng về ảo ảnh thị giác
 
 

 

Đoàn Dương (Đồ họa: Hashem Al-Ghaili)

Chia sẻ bài viết qua email