083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 20/7/2019, 01:00 (GMT+7)

37 trạm BOT lắp đặt thu phí không dừng

Các trạm BOT lắp đặt thu phí không dừng sẽ rút ngắn thời gian qua trạm, giảm ùn tắc và minh bạch tài chính của dự án.

37 trạm BOT lắp đặt thu phí không dừng

Việt Chung - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email