083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 26/8/2017, 00:00 (GMT+7)

3 tỷ USD để khép đường vành đai ở Hà Nội như thế nào?

Để khép kín 3 đường vành đai 2,5, 3,5 và 4, từ nay đến 2020, Hà Nội dự kiến cần hơn 66.000 tỷ đồng để xây dựng và xin Thủ tướng cơ chế đặc thù.

3 tỷ USD để khép đường vành đai ở Hà Nội như thế nào?
 
 

 

Việt Chung - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email