083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 11/3/2019, 10:12 (GMT+7)

27 trạm BOT đã lắp đặt hệ thống thu phí không dừng

Bộ Giao thông dự kiến triển khai thu phí không dừng trên các tuyến quốc lộ trong năm 2019, song hiện mới có hơn nửa số trạm lắp đặt loại hình này.

27 trạm BOT đã lắp đặt hệ thống thu phí không dừng

Việt Chung - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email