083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 10/7/2019, 07:37 (GMT+7)

21 điều hành khách ghét nhất ở sân bay

53% hành khách tham gia khảo sát thấy khó chịu với những người đến muộn, 47% không muốn nghe những lời đùa cợt về an toàn bay.

21 điều hành khách ghét nhất ở sân bay

Kiều Dương (Theo Just The Flight)

Chia sẻ bài viết qua email