083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 20/5/2017, 00:00 (GMT+7)

13 tuyến đường BOT giảm thời gian thu phí gần 100 năm

Bộ Giao thông vừa quyết định giảm thời gian thu phí tại 13 dự án BOT với tổng cộng là 92 năm 3 tháng. Phần lớn dự án được giảm nằm ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

13 tuyến đường BOT giảm thời gian thu phí gần 100 năm

Tiến Thành - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email