083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 1/10/2016, 07:37 (GMT+7)

10 mẹo để tránh sốc văn hóa khi du lịch

Tại Venezuela, đúng giờ bị coi là nóng vội, còn ở Hàn Quốc, mực đỏ chỉ dành để viết tên người đã khuất.

10 mẹo để tránh sốc văn hóa khi du lịch

Việt hóa đồ họa: Đức Anh

Chia sẻ bài viết qua email