083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 10/10/2019, 11:00 (GMT+7)

10 dịch vụ của Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh Huế

Sau 8 tháng triển khai, phản ánh hiện trường và camera đô thị là hai dịch vụ đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý đô thị.

10 dịch vụ của Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh Huế

Thành Dương

Chia sẻ bài viết qua email