083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 30/11/2014, 23:13 (GMT+7)

1,5 triệu tỷ đồng nợ nần của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

Con số này đã tăng khoảng 9% trong năm 2013, theo báo cáo được Chính phủ trình Quốc hội.

1,5 triệu tỷ đồng nợ nần của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email