Thứ sáu, 27/1/2023
Thứ năm, 22/11/2012, 11:51 (GMT+7)

Hồn của Sài Gòn

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đôi khi những điều khó chịu như sự đông đúc, kẹt xe, ô nhiễm,... vẫn không làm tôi bớt yêu nơi này, có lẽ với tôi "đất cũng hóa thành linh hồn" và trở thành một phần trong tôi rồi.