Thứ ba, 26/2/2019, 20:49 (GMT+7)

Xe 'Quái thú' được kiểm tra an ninh trước khi vào sân bay

Hai 'Quái thú' và đoàn xe tháp tùng Tổng thống Mỹ dừng chờ rà soát an ninh khi đến khu VIP A sân bay Nội Bài.

Đoàn xe quái thú bị kiểm tra an ninh khi vào sân bay
 
 

Trần Quang - Thế Quỳnh

 

Chia sẻ bài viết qua email