Hoàn thành tốt trách nhiệm của mình

Việt Nam chúng ta đang làm rất tốt công tác chống Covid - 19 đang hoành hành. Các y bác sĩ đang cố gắng làm hết sức để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, họ đang đánh đổi sự an toàn của bản thân để mang lại sự an toàn cho chúng ta. Vì vậy ta nên yên tâm ở nhà và hoành thành tốt trách nhiệm của mình.

Việc của chúng ta là:

- Ai ở đâu ở yên chỗ đấy

- Không ra ngoài nếu không có chuyện cần thiết, luôn mang khẩu trang khi ra đường.

- Rửa tay thường xuyên

- Tăng cường vitamin C để chống Covid

- Liên hệ ngay với Bộ y tế khi có các dấu hiệu nhiễm.

Nguyễn Thùy Dương, 13 tuổi, Hải Phòng

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×