Thứ ba, 31/1/2023
Thứ tư, 5/12/2012, 11:41 (GMT+7)

Hồ Gươm

Hồ Gươm buổi sáng.