Thứ ba, 26/1/2021
Thứ sáu, 8/1/2021, 14:00 (GMT+7)

Hệ thống lều tuyết nổi bảo vệ chim cánh cụt

Kỹ sư Iran đưa ra ý tưởng xây hệ thống bảo vệ chim cánh cụt gồm lều tuyết nổi để trú ẩn và bộ phận làm mát băng biển.