Hãy giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh đầy hiểm nguy

Hãy giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh đầy hiểm nguy

Mong mọi người chung tay, bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau chung tay đẩy lùi Covid

Vàng Thị Nu, 13 tuổi

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×