Hãy đánh đuổi COVID ra khỏi Việt Nam

Hãy đánh đuổi COVID ra khỏi Việt Nam

Mong mọi người chung tay đẩy lùi dịch bệnh trả lại một bầu không khí không dịch bệnh. COn cảm ơn các bác sĩ, các chú công an bộ đội đã luôn không ngại gian khổ để ở tuyển đầu chống dịch

Phạm Văn Tài, 12 tuổi, Thái Bình

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×