Thứ bảy, 16/10/2021
Thứ bảy, 25/9/2021, 19:00 (GMT+7)

Hành trình giao - nhận kiện hàng tại BEST Express

Đơn hàng được nhân viên BEST Express ghi nhận sau khi nhà bán hàng đặt qua ứng dụng, theo dõi sát sao quá trình vận chuyển và đảm bảo chất lượng kiện hàng.

Thy An
Thiết kế: Tấn Nguyễn