Thứ ba, 23/7/2024
Thứ tư, 18/12/2019, 01:07 (GMT+7)

Hàng trăm dự án điện mặt trời tập trung ở đâu

Phần lớn dự án điện mặt trời tập trung ở phía Nam, nhiều nhất là ở Ninh Thuận, Bình Thuận trong khi vẫn còn 260 dự án đang chờ duyệt.

Tiến Thành - Anh Minh