Thứ tư, 1/2/2023
Thứ tư, 5/12/2012, 11:43 (GMT+7)

Gở Lưới

Nhiệp điệu thu lưới của ngư dân sau đêm đánh cá về.