Thứ ba, 7/2/2023
Thứ tư, 5/12/2012, 11:43 (GMT+7)

Gở Lưới

Những người phụ nữ miền biển đang tháo những tấm lưới rách bỏ đi để tận dụng lại niềng lưới cũ.