Tuyển sinh

Tuyển sinh

Giáo dục VnExpress

Góc nhìn

Nước mắt mùa thi

5 năm trước, chúng tôi lập biên bản đình chỉ thi một nữ sinh vì mang tài liệu. Cô bé sợ không tốt nghiệp loại giỏi thì bố mẹ từ mặt.

Phạm Minh Phương Hằng
Chia sẻ bài viết qua email