Tuyển sinh

Tuyển sinh

Giáo dục VnExpress

Góc nhìn

‘Xác sống’ giảng đường

Đại học không phải trung tâm môi giới việc làm, mà là một vườn ươm để người ta vào đó phát triển bản thân.

Hồ Quốc Tuấn
Chia sẻ bài viết qua email