Thứ tư, 3/6/2020
Thứ ba, 3/7/2018, 20:00 (GMT+7)

Giải pháp đối phó tình trạng 'tắc đường ma'

Công ty Ford và Đại học Vanderbilt ở Mỹ đang thử nghiệm giải pháp mới chống tắc đường ma thông qua hệ thống kiểm soát hành trình chủ động.