Đồng Tâm Hiệp Lực Đánh Bại Covid

Đồng Tâm Hiệp Lực Đánh Bại Covid

Mỗi người dân Việt Nam đều chung tay, giúp đỡ lẫn nhau trong đại dịch Covid 19, không phân biệt dân tộc nào cùng nhau vượt qua đại dịch

Phạm Tuệ Giang, 12 tuổi, Thừa Thiên Huế

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×