Đồng dao 5K

Cô vít cô na

Rất là nguy hiểm

Dễ bị lây nhiễm

Khi tiếp xúc nhau

Nó lan rất mau

Âm thầm xâm nhập

Tấn công dồn dập

Vào phổi của ta

Ai mà già cả

Có bệnh lý nền

Rất khó chống đỡ

Nó chèn đường thở

Làm thiếu ô xy

Tính mạng lâm nguy

Ra đi lặng lẽ

Bạn ơi nhớ nhé

Thông điệp 5K

Bộ y tế ra

Trong phòng chống dịch

Dù bạn không thích

Phải đeo khẩu trang

Đôi bàn tay vàng

Khử khuẩn sạch sẽ

Tránh nơi vui vẻ

Lắm kẻ ngồi chơi

Không tụ đông người

Mọi nơi mọi lúc

Có việc tiếp xúc

Khắp cả thế giới

Trong thời gian tới

Chưa có vắc xin

Bạn phải giữ gìn

Khai báo y tế

Bạn ơi nhớ nhé

Ta sẽ chiến thắng!

Hoàng Hiếu Khoa, 13 tuổi, Hải Phòng

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×