Thứ hai, 29/11/2021
Nguy - Cơ         Thứ năm, 12/8/2021, 21:00 (GMT+7)

Doanh nghiệp logistics tăng trưởng nhờ thị trường nội địa'

Chủ tịch Western Pacific Phạm Thị Bích Huệ cho biết thị trường nội địa và thương mại điện tử mang đến cơ hội cho doanh nghiệp logistics, trong bối cảnh đứt gẫy chuỗi cung ứng quốc tế.