Thứ ba, 4/8/2020
Thứ năm, 8/8/2019, 13:35 (GMT+7)

Điều gì xảy ra nếu con người không phát minh ra nhựa?

Môi trường sẽ bớt ô nhiễm nếu vắng bóng nhựa nhưng cuộc sống bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt là ngành công nghiệp điện tử.

Những gì xảy ra nếu nhựa không được phát minh
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time