Thứ bảy, 15/8/2020
Chủ nhật, 2/6/2019, 13:10 (GMT+7)

Điều gì xảy ra nếu con người khai thác năng lượng từ hố đen?

Với năng lượng vô tận từ hố đen, con người có thể bỏ nhà máy điện, ngừng gây ô nhiễm Trái Đất và xây siêu công trình ngoài vũ trụ.