Thứ sáu, 4/12/2020
Thứ tư, 3/4/2019, 10:50 (GMT+7)

Diễn biến vụ đột nhập đại sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha

Các thành viên nhóm CCD đột nhập và khống chế nhân viên sứ quán Triều Tiên ở Madrid rồi lấy nhiều thiết bị điện tử và tẩu thoát.