Thứ ba, 22/9/2020
Thứ ba, 10/5/2011, 15:32 (GMT+7)

Đền thờ Nguyễn Trãi tại Nhị Khê Thường Tín Hà Nội

Đền thờ Nguyễn Trãi nơi ông đã sống thuở nhỏ