Thứ năm, 9/2/2023
Thứ bảy, 24/11/2012, 09:35 (GMT+7)

Dấu vết thời gian

Thời gian là vô hình nhưng nó luôn để lại dấu vết trên mọi sinh vật tồn tại trong cuộc đời này. Ảnh chụp tại đỉnh núi, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hoà.