Thứ bảy, 25/6/2022
Thứ bảy, 9/6/2018, 09:36 (GMT+7)

Dấu hiệu sự sống ở lòng hồ 3 tỷ năm trên sao Hỏa

Các nhà khoa học NASA phát hiện hợp chất hữu cơ chứa carbon ở mẫu đất đá do robot Curiosity lấy từ lòng hồ cổ đại trên hành tinh đỏ.