Thứ hai, 24/6/2024
Thứ ba, 10/8/2021, 19:15 (GMT+7)

Đà tiến như chẻ tre của Taliban 4 năm qua

Từ kiểm soát một vài khu vực năm 2017, Taliban đẩy mạnh đà tiến công và chiếm nhiều mục tiêu chiến lược của Afghanistan sau khi Mỹ rút quân.

Khu vực kiểm soát ở Afghanistan tháng 11/2017 (trái) và tháng 8/2021 (phải).

Đà tiến của Taliban
 
 

Đồ họa: BBC, LongWarJournal