Cuộc sống không còn Covid

Cuộc sống không còn Covid

Khi cuộc sống không còn Covid thì chúng con được đến trường, được vui chơi được tham gia các hoạt động, xã hội sẽ phát triển và tươi đẹp hơn.

Lê Thị Phượng, 15 tuổi, Thanh Hoá

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×