Cùng thực hiện 5K

Chúng ta cùng vận động

Thực hiện tốt 5K

Bộ y tế đưa ra

Đó là thông điệp chuẩn

Phải thường xuyên khử khuẩn

Để làm sạch đôi tay

Nhằm cắt đứt đường lây

Cô - rô - na - vi - rút

Khẩu trang mang những lúc

Đi đến nơi công cộng

Nếu ai không hành động

Bị phạt chớ có than

Nơi có dịch lang thang

Về phải đi khai báo

Gây dịch do khai láo

Khởi tố đừng nói oan

Chặn vi rút lan tràn

Mọi người không tụ tập

Để Co vít xâm nhập

Người ta sẽ chê cười

Cần thiết gặp mọi người

Hai mét là khoảng cách

Cho dù ai có trách

Phải giữ cho an toàn.

Vũ Thị Nhật Hà, 13 tuổi, Hải Phòng

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×