Danh mục
Tất cả chuyên mục Đóng

Dành cho F0

115 hoặc 1900 9095

Sở Y tế và CDC (*) các tỉnh

Bấm để copy số điện thoại

* Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Kênh 1022 nhấn phím 3

Chuyên gia y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe, xử trí với người nghi nhiễm hoặc bệnh nhân Covid-19.

Khung giờ: 8-10h, 14-16h, 19-21h tất cả các ngày trong tuần.

Hướng dẫn điều trị F0 cách ly tại nhà như thế nào từ Bộ Y tế và CDC
Tất cả chuyên mục Đóng

Dành cho F0

115 hoặc 1900 9095

Sở Y tế và CDC (*) các tỉnh

Bấm để copy số điện thoại

* Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Kênh 1022 nhấn phím 3

Chuyên gia y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe, xử trí với người nghi nhiễm hoặc bệnh nhân Covid-19.

Khung giờ: 8-10h, 14-16h, 19-21h tất cả các ngày trong tuần.