Công sức to lớn của các bác sĩ

Công sức to lớn của các bác sĩ

Vinh danh các bác sĩ đã góp phần công sức to lớn để cứu chữa các bệnh nhân trong những ngày dịch Covid diễn biến phức tạp ở nước ta

Nguyễn Đức Minh, 14 tuổi, Hà Nội

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×