Thứ sáu, 30/9/2022
Thứ hai, 18/9/2017, 09:06 (GMT+7)

Con người sẽ liên lạc với người ngoài hành tinh năm 2018

Tổ chức METI sẽ thử gửi thông điệp để liên lạc với người ngoài hành tinh năm 2018 dù điều này có thể gây nguy hiểm cho Trái Đất.